nepravdne

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrajno sodišče v Cerknici 06.06.2023ob 09:00:00 nepravdne Katja Mramor soba 20 tega sodišča N 23/2021 PREDLOG ZA RAZDRUŽITEV SOLASTNINE (PCTO 53.789,20 EUR) Anamarija Brecelj Bojan Brecelj, Marija Žiberna PREKLICANO
Okrajno sodišče v Cerknici 06.06.2023ob 11:00:00 nepravdne Katja Mramor soba 20 tega sodišča D 4/2023 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Snoj Jožef Ciril
Okrajno sodišče v Cerknici 06.06.2023ob 11:40:00 nepravdne Katja Mramor soba 20 tega sodišča D 12/2023 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Turšič Franc