Skoči na vsebino
Logotip - Višje sodišče v Ljubljani
Skoči na vsebino
Logotip - Višje sodišče v Ljubljani

Organizacijske enote

Tel.: (01) 366 40 00
Faks: (01) 366 40 70
Direktor sodišča: Janez Grden

Tel.: (01) 200 59 08

vodja oddelka: Urška Demšar Kovačič

Tel.: (01) 366 40 73
Faks:(01) 366 40 70
Vodja: Miran Mislej

Tel.: (01) 366 40 00
Faks: (01) 366 40 70
Vodja urada: Marjeta Knavs

Svetovalec v uradu predsednika sodišča: Marko Stele, mag.

Svetovalec v uradu predsednika sodišča: Nada Drnovšek

 

Tel.: (01) 366 40 01, 366 40 81
Faks:(01) 366 40 70
Vodja: Maja Herič
 

Tel.: (01) 366 40 20
Faks:(01) 366 40 70
Vodja: Aleš Čuk

Služba za informatiko
Tel.: (01) 366 40 00
Faks:(01) 366 40 70
Vodja: Janko Marinko

Tel.: (01) 366 40 71, 366 40 91, 366 40 74
Faks:(01) 366 40 97
Vodja:Jelka Pipan

Tel.: (01) 366 40 24, 366 40 25, 366 40 78
Faks: (01) 366 43 31
Vodja oddelka: mag. Metoda Orehar Ivanc, višja sodnica
Vodja vpisnika: Amalija Skubic, Marta Rigler, Jadranka Zilić

Tel.: (01) 366 40 13, 366 40 23, 366 40 82
Faks:(01) 366 40 68
Vodja oddelka: Gabrijel Boris Hrovat, višji sodnik
Vodja vpisnika: Smilja Vidmar, Mojca Kumalić

 

 

Mala ulica 3, Ljubljana
Tel.:( 01) 366 4176

Vodja oddelka: Boštjan Kovič, višji sodnik

Vodja vpisnika: Mirjam Genorijo Žnidaršič, Marjeta Rahne

Tel.: (01) 366 40 14, 366 40 15
Faks:(01) 366 40 95
Vodja oddelka: Maja Jurak, višja sodnica
Vodja vpisnika: Nataša Černigoj, Polona Kovač

Tel.: (01) 366 41 76, (01) 366 41 73
Faks:(01) 430 00 85
Vodja oddelka: Magda Gombač Gluhak, višja sodnica
Vodja vpisnika: Mirjam Genorijo Žnidaršič, Marjeta Rahne

Tel.: (01) 300 18 85
Faks:(01) 366 40 70
Vodja oddelka: Sara Dražumerič

 Mala ulica 3, Ljubljana
Tel.:( 01) 366 40 77
Faks:(01) 366 40 68

Vodja:Mirjam Zagorc