seznam sodnikov

Oddelek za civilno sodstvo

mag. GORDANA RISTIN

DUŠAN BARIČ

dr. VESNA BERGANT RAKOČEVIĆ

BOJAN BREZNIK

MAŠA BUTENKO

KARMEN CERANJA

MARTINA ERZIN

MAJDA IRT

SUZANA IVANIČ LOVRIN

spec.BLANKA JAVORAC ZAVRŠEK

dr. TADEJA JELOVŠEK

ALENKA KOBAL VELKAVRH

BARBARA KRPAČ ULAGA

NATAŠA LOŽINA

MAJDA LUŠINA

POLONCA MARJETIČ ZEMLJIČ

BRIGITA MARKOVIČ

KATARINA MAROLT KURET

BARBKA MOČIVNIK ŠKEDELJ

mag. METODA OREHAR IVANC

KATARINA PARAZAJDA

TADEJA PRIMOŽIČ

ZVONKO STRAJNAR

GREGOR ŠPAJZER

MATJAŽ VOGLAR

BARBARA ŽUŽEK JAVORNIK

Oddelek za kazensko sodstvo

MAJA BAŠKOVIČ

BARBARA ČREŠNAR DEBELJAK

BORIS GABRIJEL HROVAT

ALENKA GREGORC PUŠ

LEA HABJANIČ

MILENA JAZBEC LAMUT

DEJA KOZJEK

dr. ALJA KRATOVAC

MATEJA LUŽOVEC

JANKO MARINKO

TATJANA MERČUN

IGOR MOKOREL

ANDREJA SEDEJ-GRČAR

KATARINA TURK LUKAN

SILVANA VREBAC ARIFIN

STANKA ŽIVIČ

Oddelek za prekrške

BREDA ANDOLŠEK

JASNA DEU

BOŠTJAN KOVIČ

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dr. MARKO BRUS

IRENA DOVNIK

MILOJKA FATUR JESENKO

ĐORĐE GRBOVIĆ

RENATA HORVAT

mag. VALERIJA JELEN KOSI

VESNA JENKO

MAJA JURAK

LIDIJA LESKOŠEK NIKOLIČ

MATEJA LEVSTEK

HELENA MIKLAVČIČ

ANTON PANJAN

ANDREJA STRMČNIK IZAK

TADEJA ZIMA JENULL

Oddelek za izvršilno sodstvo

MAGDA GOMBAČ GLUHAK

URŠKA JORDAN

TJAŠA POTPARIČ JANEŽIČ

NEVENKA RIHAR

ELIZABETA ŽGAJNAR