seznam zaposlenih

Direktor Sodišča

JANEZ GRDEN

Sprejemna pisarna

LUKA KAJTNA

MIRAN MISLEJ

Urad predsednika

NADA DRNOVŠEK

MARJETA KNAVS

MARKO STELE

Kadrovska služba

MAJA HERIČ

SAŠA MIKETIČ

Ekonomat

ALEŠ ČUK

Služba za informatiko

STANISLAV KRAGELJ

MATJAŽ POTOČNIK

Strojepisnica

BERNARDA FRIDRIH

NADJA GRABNAR

BRIGITA KRALJ

MATEJA LAMOVŠEK

ŠTEFKA MURN

MILENKA OSTANEK

JELKA PIPAN

DANICA POZDEREC

ASTRID ŠEŠOK

SONJA ŠTIMEC

ALENKA TRATNIK

Oddelek za civilno sodstvo

RUŽICA AKRAPOVIĆ

ZARJA BOŽIČ

JASMINA ČUK

URŠKA DEMŠAR KOVAČIČ

MATIJA DUŠAK

MATEJA GLOGOVŠEK

ASJA LAH RAJČEVIĆ

LARA MARTINŠEK

KATJA MODIC

MARTA RIGLER

AMALIJA SKUBIC

JADRANKA ZILIĆ

MARJETA ŽIBRIK

Oddelek za kazensko sodstvo

MARKO BALAŽIC

JANA GAJŠEK KERTEL

SAŠO KODERMAN

MOJCA KUMALIĆ

PETRA POR

KATARINA VIDMAR

SMILJA VIDMAR

EVA ZAKRAJŠEK

Oddelek za prekrške

MILENA IVANČIČ

ALENKA SEKAČ

Oddelek za gospodarsko sodstvo

LEJLA BIZJAK

NATAŠA ČERNIGOJ

AJDA FERENGJA

DENIS FRATNIK

TEJA GRAD

NINA GRUDEN

ANDREJ HORVAT

POLONA KOVAČ

MOJCA PLANIŠČEK

ANA PLANOVŠEK

MITJA ROBIN

Oddelek za izvršilno sodstvo

MATEJKA BRULC

MIRJAM GENORIJO ŽNIDARŠIČ

MATEJA GRADIŠAR STIJEPIĆ

KRISTINA LIPOVEC

ROBERT MAROLT

MARJETA RAHNE

NATAŠA STRNAD

META ŠKET FERJAN

Strojepisnica oddelka za prekrške in izvršilnega oddelka

JOŽICA GREGORINČIČ

DARINKA NOVAK

BOŽENA SVETE

MIRJANA ZAGOREC