Skoči na vsebino
Logotip - Višje sodišče v Ljubljani
Skoči na vsebino
Logotip - Višje sodišče v Ljubljani

seznam zaposlenih

Direktor Sodišča

JANEZ GRDEN

Sprejemna pisarna

MIRAN MISLEJ

ROMAN ŽIDAN

Urad predsednika

NADA DRNOVŠEK

MARJETA KNAVS

MARKO STELE

Kadrovska služba

MAJA HERIČ

SAŠA MIKETIČ

Ekonomat

ALEŠ ČUK

Služba za informatiko

STANISLAV KRAGELJ

MATJAŽ POTOČNIK

Strojepisnica

BRIGITA DOPONA

BERNARDA FRIDRIH

NADJA GRABNAR

BRIGITA KRALJ

MATEJA LAMOVŠEK

MILENKA OSTANEK

JELKA PIPAN

SONJA ŠTIMEC

ALENKA TRATNIK

Oddelek za civilno sodstvo

ZARJA BOŽIČ

JASMINA ČUK

URŠKA DEMŠAR KOVAČIČ

MATIJA DUŠAK

MATEJA GLOGOVŠEK

JERCA KOBE

ASJA LAH RAJČEVIĆ

LARA MARTINŠEK

KATJA MODIC

MARTA RIGLER

AMALIJA SKUBIC

MIŠA VIDOVIČ

JADRANKA ZILIĆ

MARJETA ŽIBRIK

Oddelek za kazensko sodstvo

MARKO BALAŽIC

LIDIJA DOLENC

JANA GAJŠEK KERTEL

SAŠO KODERMAN

MOJCA KUMALIĆ

MARGARETA PAKIŽ

KATJA TESLA

SMILJA VIDMAR

Oddelek za prekrške

MATEJKA BRULC

MILENA IVANČIČ

ALENKA SEKAČ

Oddelek za gospodarsko sodstvo

LEJLA BIZJAK

NATAŠA ČERNIGOJ

DENIS FRATNIK

NINA GRUDEN

JAN KOHEK

POLONA KOVAČ

ALJA PEČENKO

ANA PLANOVŠEK

PETRA POR

MITJA ROBIN

Oddelek za izvršilno sodstvo

MIRJAM GENORIJO ŽNIDARŠIČ

MATEJA GRADIŠAR STIJEPIĆ

KRISTINA LIPOVEC

ROBERT MAROLT

MARJETA RAHNE

NATAŠA STRNAD

META ŠKET FERJAN

Strojepisnica oddelka za prekrške in izvršilnega oddelka

JOŽICA GREGORINČIČ

ŠTEFKA MURN

DARINKA NOVAK

DANICA POZDEREC

BOŽENA SVETE

ASTRID ŠEŠOK

MIRJANA ZAGOREC