Skoči na vsebino
Logotip - Višje sodišče v Celju
Skoči na vsebino
Logotip - Višje sodišče v Celju

seznam zaposlenih

Direktorica sodišča

mag. Katarina Kampuš

Urad predsednika in kadrovska služba

Dorica Podgoršek

Lidija Trnovšek

Oddelek za kazensko sodstvo in prekrške

Jelka Pajk

Oddelek za civilno sodstvo

Andrejka Mikola

Oddelek za gospodarsko sodstvo

Jelka Pajk

Oddelek strokovnih sodelavcev

Jana Bratina

Nataša Jakopič

Katja Kodre

Žiga Kotošek

Marjetka Rak

mag. Jurij Rovere

Nežka Skočaj Selan

Sanja Žaberl

Oddelek sodniških pripravnikov

Nika Bele

Simon Bukovec

Ana Čopar

Valentin Delević

Tim Diaci

Lara Dular Javornik

Anita Gorenjak

Nik Hudarin

Eva Hvalec

Sara Knez

Maša Leburić

Špela Lešnik

Senada Mahić

Janja Motaln

Christy Pilko

Sara Podgoršek

Anamarie Potrč

Maja Remic

Sara Sivka

Hana Skale Mastnak

Urša Tanko

Lucija Žnidar

Strojepisnica

Jelka Kompan

Danica Kos

Romana Lešnik

Andreja Lipošek

Nina Marovt

Strokovna knjižnica

Natalija Ocvirk

Tehnično vzdrževalna služba

Samo Kučer