Skoči na vsebino
Logotip - Višje sodišče v Celju
Skoči na vsebino
Logotip - Višje sodišče v Celju

mediacija

 

Višje sodišče v Celju od maja 2012, kot eno izmed višjih sodišč v Republiki Sloveniji, izvaja program mediacije v pritožbenem postopku. Mediacija je postopek načina reševanja sporov, v katerem stranke prostovoljno, ob pomoči nevtralne tretje osebe (mediatorja), skušajo doseči mirno rešitev spora, ki izvira iz pogodbenega ali drugega pravnega razmerja ali v zvezi z njim. Ob tem stranke v postopkih na tem mestu še seznanjamo, da Višje sodišče v Celju sodnih zaostankov nima.

Mediacija je hiter, zaupen in učinkovit način reševanja sporov.

Stranke imajo tudi po sodbi sodišča prve stopnje in pred odločanjem pritožbenega sodišča možnost dogovora o pravnem sporu in morebitnih drugih odprtih sporih. S pomočjo izkušenih mediatorjev se stranke lahko dogovarjajo v civilnih, družinskih in gospodarskih sporih. Stranke lahko same predlagajo mediacijo ali pa sprejmejo ponudbo sodišča.

Razlogi za mediacijo v pritožbenem postopku so lahko npr.: šele z razrešitvijo pravno pomembnega dejstva se stranke lahko začnejo pogajati; nobena stranka ni zadovoljna z uspehom v pravdi; stranke želijo ohraniti poslovni odnos brez položaja poraženca in zmagovalca v pravdi; stranke želijo prekiniti negotovost glede možnega stečaja; negativna publiciteta; stranke želijo ohraniti zaupnost podatkov ali pa so vmes nastopile spremenjene okoliščine, ki lahko pomembno vplivajo na odnos med strankami.

 

Program alternativnega reševanja sporov pri Višjem sodišču v Celju (15.11.2022)

Etična načela za mediatorje na seznamu Višjega sodišča v Celju (15.11.2022)

Seznam mediatorjev pri Višjem sodišču v Celju (25.01.2023)

 

Brošura:

Mediacija v sporih pri Višjem sodišču v Celju (15.11.2022)

 

Predpisi:

Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč

Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS)

Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ)