kadrovski razpisi in natečaji

RSS razpisov
Datum
 
Upravno sodišče 29.05.2023 Su KS 74/2023 Javni natečaj: Višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec na oddelku za premoženjska razmerja ter okolje in prostor
Upravno sodišče 06.06.2023 Su KS 77/2023 Javna objava: Administrator V - sodelavec v sprejemni pisarni