kadrovski razpisi in natečaji

RSS razpisov
Datum
 
Upravno sodišče 10.07.2024 Su KS 92/2024 Javni natečaj: pravosodni svetnik (PDI) - strokovni sodelavec na oddelku za premoženjska razmerja ter okolje in prostor
Upravno sodišče 10.07.2024 Su KS 93/2024 Javni natečaj: višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec za BPP, OS in ST
Upravno sodišče 10.07.2024 Su KS 95/2024 Pravosodni sodelavec - vpisničar II
Upravno sodišče 10.07.2024 Su KS 94/2024 Javna objava: sodni zapisnikar V-I (TP)
Upravno sodišče 10.07.2024 Su KS 80/2024 Obvestilo o neuspešno zaključenem postopku javnega natečaja