Skoči na vsebino
Logotip - Upravno sodišče
Skoči na vsebino
Logotip - Upravno sodišče

Kontaktne informacije

Kontaktne informacije

Upravno sodišče Republike Slovenije

 • Fajfarjeva 33

 • 1000 Ljubljana

 • Tel.: 01/ 47 00 100

 • Fax: 01/ 47 00 150

 • e-pošta:

 

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 16.00

 • petek od 8.00 do 15.00

 • na delovna dneva 24. in 31. decembra: od 8.00 do 13.00

   

Uradne ure za nevabljene stranke (vpisnik):

 • ponedeljek, sreda in petek od 9.00 do 12.00

 • sreda tudi od 14.00 do 16.30

 • na delovna dneva 24. in 31. decembra: od 9.00 do 12.00

 

Sprejem pošiljk in pisanj, ki jih stranke vlagajo neposredno (sprejemna pisana - vložišče):

 • ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 16.00
 • sreda od 8.00 do 16.30
 • petek od 8.00 do 15.00
 • na delovna dneva 24. in 31. decembra: od 8.00 do 13.00
 • e-pošta:

 

 Uradne ure službe za brezplačno pravno pomoč:

 • ponedeljek, 9.00 - 12.00

 • sreda, 9.00 - 12.00 in 14.00 - 16.30

 • petek,  9.00 - 12.00

 
E-pošta: 

 

 

Zunanji oddelki

 

Zunanji oddelek sodišča v Mariboru, Ulica škofa Maksimiljana Držečnika 6, Maribor

 • Tel.:     02/ 230 20 30

 • Fax:     02/ 230 20 48

 • e-pošta:

 

Zunanji oddelek sodišča v Novi Gorici, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica

 • Tel.:     05/ 33 55 200

 • Fax:     05/ 33 55 221

 • e-pošta: 

 

Zunanji oddelek sodišča v Celju, Ljubljanska cesta 1 a, Celje

 • Tel.:     03/ 42 75 380

 • Fax:     03/ 42 75 388

 • e-pošta:

 

Upravni spor

Upravni spor je sodni postopek, v katerem sodišče preveri zakonitost postopanja oziroma odločitev državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Več informacij o upravnem sporu najdete na spletni strani https://nasodiscu.si/

 

Sodne takse

TRR za plačilo sodnih taks za pravne in fizične osebe ter zasebnike:  01100-8450088976.


Višino sodne takse v upravnem sporu določa vsakokratna Taksna tarifa Zakona o sodnih taksah - ZST-1.

 

Od 12. 1. 2022 se sodna taksa odmerja po Taksni tarifi, ki je sestavni del Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – odl. US, 19/15 – odl. US, 30/16, 10/17 – ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L, 35/18 – odl. US in 204/21).

 

 

Številke TRR sodišč

TRR za plačilo sodnih taks za pravne in fizične osebe ter zasebnike:

 • 01100-8450088976

Plačila iz tujine se vršijo preko Banke Slovenije:

 • SWIFT: BSLJSI2X
 • IBAN: SI56011008450088976

TRR za pogodbene poslovne partnerje:

 • 01100-6370461162

TRR za predhodne pologe - predujmi:
 0110 0600 0005 358

 


Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev.
Več informacij >>

Matična in davčna številka

Davčna številka: 79787975
Matična številka: 1190989