Skoči na vsebino
Logotip - Upravno sodišče
Skoči na vsebino
Logotip - Upravno sodišče

Konferenca mednarodnega združenja sodnikov s področja azila in migracij znova v Sloveniji

16.09.2022 / Vrhovno sodišče

IARMJ_evropa_sep22.png

V začetku tedna je na Brdu pri Kranju potekala konferenca Evropske veje mednarodnega združenja sodnikov s področja azila in migracij. Dogodka se je v sklopu otvoritvene sekcije, s prispevkom na temo aktualnih problemov azilnih in migracijskih sporov v kontekstu mednarodne vladavine prava in humanosti, udeležil tudi predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič.

Predsednik vrhovnega sodišča je na konferenci, ki bi morala potekati v Odesi, a je bila zaradi vojnih razmer odpovedana in prestavljena v Slovenijo, izpostavil pomembnost okrepitve pravnih pravil pri obravnavanju ilegalnih migracij ter dodal, da učinkovitost nadzora pri prehajanju mej nikoli ne sme biti zagotovljena na račun kršenja osnovnih človekovih pravic, ne glede na to iz katerega kotička sveta prihaja migrant ali iskalec azila. Načelo humanosti mora biti osnova vsake pravne ureditve na tem področju in njenega izvajanja, je še dodal.

V okviru posameznih sekcij so prisotni obravnavali različne teme od sodobnejše sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice in Sodišča EU v zvezi z migracijami in/ali azilom do mej načela zlorabe pravic v tovrstnih sporih, o čemer je med drugimi gosti spregovoril tudi sodnik Splošnega sodišča EU Damjan Kukovec.

Predsednik Mednarodnega združenja sodnikov s področja azila in migracij, sicer višji sodnik Upravnega sodišča RS Boštjan Zalar, pa je med drugim izpostavil pomembnost (digitalnih) publikacij za kontinuirano strokovno usposabljanje sodnikov s področja azila in migracij, ki so sodnikom v pomoč pri njihovem delu, ko morajo mnoštvo različnih pravnih virov postaviti v koherentno celoto v posamičnem primeru, pri čemer izstopajo številni priročniki, ki jih je Evropska veja mednarodnega združenja sodnikov s področja azila in migracij (IARMJ-Europe), na podlagi pogodbenega sodelovanja z Agencijo EU za azil, pripravila v zadnjih 5 letih kot enotno gradivo za vse sodnike držav članic EU na omenjenem področju.

V nadaljevanju je bilo slišati o spornih procesnopravnih in materialnopravnih vprašanjih evropskega značaja v nacionalnih sodnih praksah. Govorili so tudi o primerih in izkušnjah z obveznostmi sodišč, ki morajo po uradni dolžnosti ocenjevati relevantne elemente tveganja za varstvo pravice do prepovedi nečloveškega ravnanja v zadevah migracij in azila ter o pravnih izzivih, ki jih prinašajo bilateralni sporazumi, kot je dogovor med Združenim kraljestvom in Ruando o odločanju o prošnjah za azil zunaj evropskih meja. Nekaj časa so udeleženci namenili tudi direktivi EU o začasni zaščiti v primeru Ukrajine, pri čemer je bil odmeven prispevek sodnice iz Ukrajine, opremljen z video posnetki, o tem, kako je biti sodnik in voditi obravnave v času vojne.

Mednarodne konference se je udeležilo veliko število gostov, med drugim tudi predsednik Ustavnega sodišča RS prof. dr. Matej Accetto, podpredsednik Sodišča EU Lars Bay Larsen, sodnika ESČP Jolien Schukking in Mattias Guyomar, izvršna direktorica Agencije za azil EU Nina Gregori, precejšnje število vrhovnih sodnikov, predsednikov sodišč iz držav Evropske Unije in širše ter sodnikov z različnih vrst in stopenj sodišč, ki se ukvarjajo z obravnavanim pravnim področjem.

 


To sporočilo za javnost je informativne narave in s svojo vsebino ne zavezuje sodišča.