zaključeni postopki

Obvestila o zaključenih postopkih v letu 2011 

Obvestilo o končanem postopku - VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC - AJDOVŠČINA

Obvestilo o končanem postopku VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - OKROŽNO NOVA GORICA

Obvestila o zaključenih postopkih v letu 2012

Obvestilo o končanem postopku -PRAVOSODNI SODELAVEC ZA PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE

Obvestila o zaključenih postopkih v letu 2013

Obvestilo o končanem postopku - PRAVOSODNI SODELAVEC - OKRAJNO SODIŠČE V NOVI GORICI

Obvestila o zaključenih postopkih v letu 2015

Obvestilo o končanem postopku - PRAVOSODNI SODELAVEC ZA  PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE - OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

Obvestilo o končanem postopku - VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

Obvestilo o končanem postopku - VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - OKRAJNO SODIŠČE V TOLMINU

Obvestilo o končanem postopku - VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

Obvestila o zaključenih postopkih v letu 2016

Obvestilo o končanem postopku - VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

Obvestilo o končanem postopku - SVETOVALEC V PRAVOSODJU - samostojni sodniški pomočnik v izvršbi - OKRAJNO SODIŠČE V IDRIJI

Obvestila o zaključenih postopkih v letu 2017

Obvestilo o končanem postopku - VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - OKRAJNO SODIŠČE V TOLMINU

Obvestila o zaključenih postopkih v letu 2018

Obvestilo o končanem postopku - VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - OKRAJNO SODIŠČE V AJDOVŠČINI

Obvestilo o končanem postopku - PRAVOSODNI SODELAVEC ZA PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE - OKRAJNO SODIŠČE V IDRIJI

Obvestila o zaključenih postopkih v letu 2019

 Obvestilo o končanem postopku VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - OKRAJNO SODIŠČE V AJDOVŠČINI

Obvestilo o končanem postopku - PRAVOSODNI SODELAVEC ZA PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE - OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

Obvestila o zaključenih postopkih v letu 2020

Obvestilo o končanem postopku PRAVOSODNI SODELAVEC - OKRAJNO SODIŠČE V IDRIJI

Obvestilo o končanem postopku VIŠJI PRAVOSODNI SODELAVEC - OKRAJNO SODIŠČE V IDRIJI

Obvestila o zaključenih postopkih v letu 2021

Obvestilo ko končanem postopku Svetovalec v pravosodju - samostojni sodniški pomočnik v kazensko preiskovalni pisarni

Obvestilo o končanem postopku Višji pravosodni svetovalec (PDI) - Okrožno sodišče v Novi Gorici

Obvestilo o končanem postopku Višji pravosodni svetovalec (PDI) - Okrožno sodišče v Novi Gorici , notranja OE Okrajno sodišče v Novi Gorici

Obvestilo o končanem postopku Višji svetovalec v pravosodju - višji sodniški pomočnik v zemljiški knjigi - Okrožno sodišče v Novi Gorici, notranja OE Okrajno sodišče v Tolminu

Obvestilo o končanem postopku Pravosodni sodelavec - Okrožno sodišče v Novi Gorici, notranja OE Okrajno sodišče v Novi Gorici

Obvestilo o končanem postopku pravosodni sodelavec - Okrožno sodišče v Novi Gorici, notranja OE Okrajno sodišče v Novi Gorici

Obvestila o zaključenih postopkih v letu 2022

Obvestilo o končanem postopku Višji svetovalec v pravosodju - višji sodniški pomočnik na izvršbi - Okrožno sodišče v Novi Gorici, notranja OE Okrajno sodišče v Tolminu

Obvestilo o končanem postopku Višji pravosodni svetovalec (PDI) - Okrožno sodišče v Novi Gorici, OE Okrajno sodišče v Novi Gorici (Su 280/2022)

Obvestilo o končanem postopku Pravosodni sodelavec na Okrožnem sodišču v Novi Gorici - notranja OE Okrajno sodišče v Idriji, Su 356/2022

Obvestilo o končanem javnem natečaju Višji pravosodni svetovalec (PDI) na Okrožnem sodišču v Novi Gorici - notranja OE Okrajno sodišče v Tolminu, Su 485/2022

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju Višji pravosodni svetovalec (PDI) na Okrožnem sodišču v Novi Gorici - notranja OE Okrajno sodišče v Novi Gorici, Su 384/2022

Obvestila o zaključenih postopkih v letu 2023

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja - pravosodni sodelavec - Okrožno sodišče v Novi Gorici, notranja OE Okrajno sodišče v Idriji