predstavitev

Okrožno sodišče v Novi Gorici je prvostopenjsko sodišče, ki teritorialno pokriva severozahodni del Slovenije. Njegova pristojnost sega od Trente na severu, do roba Krasa na jugu, kar predstavlja največje geografsko področje, ki je hkrati tudi sodno okrožje v R Sloveniji.

Sedež okrožnega sodišča v Novi Gorici je na Kidričevi ulici 14 v Novi Gorici.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
Kidričeva 14
5000 Nova Gorica

telefonska centrala: (05) 335 16 70
faks: (05) 335 16 97
urad predsednika: (05) 335 16 72
el. naslov: urad.ozng@sodisce.si

Opozorilo:  Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!


Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

ponedeljek in petek: od 09:00 do 12:00 ure
sreda: od 9:00 do 12.00 ure in od 14:00 do16:30 ure

Uradne ure za stranke v sodnem registru:

ponedeljek, sreda, petek: od 09:00 do 12:00 ure
v ponedeljek in sredo tudi: od 14:00 do 16:00 ure

 

Režim vstopa in zadrževanja v sodni stavbi je urejen v Hišnem redu (Su 251/2020 z dne 28.5.2020)
Izvleček hišnega reda za poslovanje s strankami