Kontaktne informacije

Okrožno sodišče v Novi Gorici

 • Kidričeva 14
 • 5000 Nova Gorica
 • telefonska centrala: (05) 335 16 70
 • faks: (05) 335 16 97
 • urad predsednika: (05) 335 16 72
 • el. naslov:
 • Opozorilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

Predsednik sodišča, pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja, predstavnik za odnose z mediji:

 • Višji sodnik Goran Klavora

Podpredsednik sodišča:

 • Višji sodnik Marjan Stopar

Vodja urada predsednika:

 • Tatjana Klančič

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek in petek: od 09.00 do 12.00 ure
 • sreda: od 9.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.30 ure

Uradne ure za stranke v sodnem registru:

 • ponedeljek, sreda, petek: od 09.00 do 12.00 ure
 • v ponedeljek in sredo tudi: od 14.00 do 16.00 ure

Uradne ure vložišča:

 • ponedeljek do četrtek: od 08.00 do 16.00 ure
 • petek: od 08.00 do 15.00 ure

Oddelki sodišča

Kazensko preiskovalni oddelek:

 • Vodja oddelka: Višji sodnik Goran Klavora
 • telefon: (05) 3351 670
 • faks: (05) 3351 697
 • kazenski.ozng@sodisce.si
 • preiskava.ozng@sodisce.si

Družinski oddelek:

 • Vodja oddelka: Okrožna sodnica svétnica Suzana Kontestabile
 • telefon: (05) 3351 670
 • faks: (05) 3351 841
 • pravda.ozng@sodisce.si

 Gospodarski oddelek:

 • Vodja oddelka: Okrožna sodnica svetnica Gloria Slavi Velikonja
 • telefon: (05) 3351 670
 • gospodarski.ozng@sodisce.si
 • stecaji.ozng@sodisce.si
 • srg.ozng@sodisce.si

 Služba za BPP:

 • referent: Dušan Ličar
 • telefon: (05) 3351 811
 • faks: (05) 3351 697

 Služba za alternativno reševanje sporov:

 • vodja službe Matejka Lozej:
 • telefon: (05) 3351 839
 • faks: (05) 3351 697
 • mediacije.ozng@sodisce.si

 Finančno-računovodska služba:

 • Vodja: Barbara Šavle
 • telefon: (05) 3351 674
 • faks: (05) 3351 697
 • frs.ozng@sodisce.si

 

Številke TRR sodišč

SWIFT KODA: BSLJSI2X

Transkcijski račun sodnih taks TRR

 • Naziv: Okrožno sodišče v Novi Gorici
 • Številka: SI 56 011008450083544
 • sklic: SI 11 42218-7110006 ali sklic, ki je naveden na pozivu za plačilo sodne takse
 • koda namena: GOVT

Transakcijski račun za denarne kazni za kazniva dejanja:

 • Naziv: Okrožno sodišče Nova Gorica
 • Številka: 01100-8450033589

Transakcijski račun za prehodne pologe-predujmi:

 • Naziv: Okrožno sodišče Nova Gorica
 • Številka: 01100-6950422125

Transakcijski račun za redne depozite:

 • Naziv: Okrožno sodišče Nova Gorica
 • Številka: 01100-6960422146


Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev.
Več informacij >>

Matična in davčna številka

Matična številka: 5023211
Davčna številka: 33069239