Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Ormožu
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Ormožu

predstavitev

Okrajno sodišče v Ormožu
Ptujska cesta 8/c, Ormož
2270 ORMOŽ

tel.:  (02) 74 10 610
faks: (02) 74 10 614
Elektronski naslov:

Stranke sodišča obveščamo, da na sodišču snemamo vse dohodne
telefonske klice, ki prispejo na glavno dohodno stacionarno telefonsko
številko sodišča 02 74 10 610.

Predmet snemanja je vsebina komunikacije med klicateljem in zaposlenim
na sodišču, ki prevzame dohodni klic, poleg tega pa se zabeleži telefonska
številka klicočega.

Gre za varnostno tehnični ukrep za povečanje varnosti sodišč in se izvaja v
skladu z veljavno zakonodajo. Podatki se hranijo sedem dni in se po izteku
tega roka samodejno izbrišejo.

Predsednik:  Smiljan Drevenšek, okrajni sodnik
tel.: (02) 74 10 610

Sodnica, ki nadomešča predsednika: Draga Bočko Žižek, okrajna sodnica svétnica
tel.: (02) 74 10 610

Sprejemna pisarna - Urad: Petra Hergula, Mirela Ploh Čavič
tel.: (02) 74 10 610

Predstavnik sodišča za odnose z javnostmi: Smiljan Drevenšek, okrajni sodnik
tel: (02) 74 10 610
e-pošta: urad.ojorm@sodisce.si


Matična št.: 5881528
Davčna št.: 91674824


Transakcijski račun sodišča:
01100-6370422459

Transakcijski račun za plačilo predujmov:
- Prehodni sodni pologi: 01100-6950422416

Prehodni podračun za plačilo sodnih taks:
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU - sodne takse od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov
Številka podračuna: 01100-8450087909

Podračun za plačilo povprečnine oz. sodne takse v kazenskem postopku:
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU - št. podračuna: 01100-8450158428

Podračun za plačilo denarne kazni v kazenskem postopku:
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU - št. podračuna: 01100-8450040088

Zemljiška knjiga - vodja oddelka: Simona Leben

Pisarna za prekrške
Ptujska c. 8/c, Ormož

Tel.: (02) 74 10 612
Faks:( 02) 74 10 614

 

Poslovni čas sodišča:

od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 16.00 ure
petek od 8.00 do 15.00 ure


Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:


ponedeljek, sreda, petek: od 9.00 do 12.00 ure
sreda: 14.00 do 16.30 ure
 

Uradne ure za stranke zemljiške knjige:


ponedeljek, sreda, petek: od 9.00 do 12.00 ure
ponedeljek in sreda: 14.00 do 16.00 ure


Uradne ure vložišča:

ponedeljek in sredo: od 8.00 do 16.30 ure
torek in četrtek: od  8.00 do 16.00 ure
petek: od  8.00 do 15.00 ure