Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Ormožu
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Ormožu

Kontaktne informacije

Okrajno sodišče v Ormožu

 • Ptujska cesta 8/c
 • 2270 Ormož
 • tel.: (02) 74 10 610
 • faks: (02) 74 10 614
 • Elektronski naslov: urad.ojorm@sodisce.si
 • Stranke sodišča obveščamo, da na sodišču snemamo vse dohodne telefonske klice, ki prispejo na glavno dohodno stacionarno telefonsko številko sodišča 02 74 10 610.

Predsednik:

 • Smiljan Drevenšek, okrajni sodnik

Sodnica, ki nadomešča  predsednika sodišča:

 • Draga Bočko Žižek, okrajna sodnica svétnica

Sprejemna pisarna - Urad:

 • Petra Hergula, Mirela Ploh Čavič
 • tel.: (02) 74 10 610, tel. urad: (02) 74 10 612
 • e-pošta: urad.ojorm@sodisce.si

Predstavnik sodišča za odnose z javnostmi:

 • Smiljan Drevenšek, okrajni sodnik
 • tel: (02) 74 10 610
 • e-pošta: urad.ojorm@sodisce.si

Uradna oseba po ZDIJZ:

 • Smiljan Drevenšek, okrajni sodnik
 • E-pošta: urad.ojorm@sodisce.si

Stroškovnik o posredovanju

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 16.00 ure
 • petek od 8.00 do 15.00 ure

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sreda, petek: od 9.00 do 12.00 ure
 • sreda: 14.00 do 16.30 ure

Uradne ure za stranke zemljiške knjige:

 • ponedeljek, sreda, petek: od 9.00 do 12.00 ure
 • ponedeljek in sreda: 14.00 do 16.00 ure

Uradne ure vložišča:

 • ponedeljek in sredo: od 8.00 do 16.30 ure
 • torek in četrtek: od  8.00 do 16.00 ure
 • petek: od  8.00 do 15.00 ure

Številke TRR sodišč

Transakcijski račun sodišča:

 • Naziv računa: Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7,Ptuj
 • Št.računa: 01100-6370422459

Podračun za plačilo predujmov,str.kaz.postopka in varščin:

 • Naziv podračuna: Okrožno sodišče na Ptuju-Prehodni sodni pologi
 • Št.podračuna: 01100-6950422416

Podračun za plačilo sodnih taks za pravne in fizične osebe ter zasebnike:

 • Naziv podračuna:Okrožno sodišče na Ptuju-Sodne takse od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov
 • Št.podračuna: 01100-8450087909 (sklic- glej navodilo za plačilo sodnih taks)

Podračun za plačilo sodnih taks v kazenskih postopkih in stroškov kazenskih postopkov:

 • Naziv podračuna: Okrožno sodišče na Ptuju-Povprečnine oz. sodne takse v kazenskih postopkih in stroškov kazenskih postopkov
 • Št.podračuna: 01100-8450158428

Podračun za plačilo denarnih kazni v kazenskem postopku:

 • Naziv podračuna: Okrožno sodišče na Ptuju – Denarne kazni
 • Št.podračuna: 01100-8450040088

Podračun za plačilo povprečnin v kazenskem postopku:

 • Naziv podračuna: Okrožno sodišče na Ptuju-Povprečnine kaz. postopka
 • Št.podračuna: 01100-8450087812

Plačila na bankah v tujini se vršijo preko Banke Slovenije:

 • Naziv banke: Banka Slovenije
 • Naslov banke: Slovenska cesta 35,1505 Ljubljana
 • SWIFT/BIC koda: BSLJSI2X
 • Naziv računa: Okrožno sodišče na Ptuju
 • IBAN: SI56……….. (št.računa)

Številke TRR Okrajnega sodišča v Ormožu-Pisarna za prekrške:

Podračun za plačilo glob v PR zadevah:

 • Št.podračuna: 01100-8450063368

Podračun za stroške postopka in povprečnin v PR zadevah:

 • Št.podračuna: 01100-8450063562

Podračun za plačilo Glob po občinskih odlokih v PR zadevah:

 • Št.podračuna: 01100-8450063174

Podračun za plačilo Glob v PRUZ zadevah:

 • Št.podračuna: 01100-8450093438

Podračun za plačilo ostalih stroškov v PRUZ zadevah:

 • Št.podračuna: 01100-8450093244

Podračun za plačilo povprečnin oz.sodnih taks:

 • Št.podračuna: 01100-8450158622


Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev.
Več informacij >>

Matična in davčna številka

Davčna št.: 91674824
Matična št.: 5881528002