Zapuščinski postopki

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Ormožu 26.04.2022 oklic neznanim dedičem v zapuščinskem postopku D 215/2021 po pokojnem Mirku Majcnu, rojenemu dne 17. 8. 1947, nazadnje stanujočem Savci 27, Sveti Tomaž, umrlem dne 2. 12. 2021 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ormožu 26.04.2022 oklic neznanim dedičem v zapuščinskem postopku D 129/2019 po pokojni Agati Tobias, rojeni dne 17. 2. 1931, nazadnje stanujoči Podgorci 17, Podgorci, umrli dne 19. 7. 2019 zapuščinski postopki