Sodna deska

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Ormožu 22.05.2024 sklep OJ Ormož z dne 21. 5. 2024, opr.št.: N 4/2024 sodna deska
Okrajno sodišče v Ormožu 22.05.2024 Oklic pogrešani osebi - N 4/2024 sodna deska
Okrajno sodišče v Ormožu 22.05.2024 obvestilo - D 165/2020 sodna deska
Okrajno sodišče v Ormožu 22.05.2024 obvestilo - D 160/2020 sodna deska
Okrajno sodišče v Ormožu 25.03.2024 oklic neznanim dedičem - D 145/2023 sodna deska
Okrajno sodišče v Ormožu 25.03.2024 oklic neznanim dedičem - D 151/2023 sodna deska
Okrajno sodišče v Ormožu 05.01.2024 oklic neznanim upnikom - D 91/2023 sodna deska
Okrajno sodišče v Ormožu 05.01.2024 oklic neznanim dedičem - D 131/2023 sodna deska
Okrajno sodišče v Ormožu 28.11.2023 OKLIC NEZNANIM DEDIČEM - D 83/2023 sodna deska
Okrajno sodišče v Ormožu 28.11.2023 OKLIC NEZNANIM DEDIČEM - D 120/2023 sodna deska
    Naenkrat izpiši