Objave

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Ormožu 12.08.2022 Sodišča se vračajo na redno poslovanje aktualno
Okrajno sodišče v Ormožu 18.07.2022 Oklic neznanim dedičem - D 75/2019 oglasna deska
Okrajno sodišče v Ormožu 16.06.2022 Celovito elektronsko poslovanje kmalu tudi na civilnem in kazenskem področju novice
Okrajno sodišče v Ormožu 26.04.2022 oklic neznanim dedičem v zapuščinskem postopku D 129/2019 po pokojni Agati Tobias, rojeni dne 17. 2. 1931, nazadnje stanujoči Podgorci 17, Podgorci, umrli dne 19. 7. 2019 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ormožu 26.04.2022 oklic neznanim dedičem v zapuščinskem postopku D 215/2021 po pokojnem Mirku Majcnu, rojenemu dne 17. 8. 1947, nazadnje stanujočem Savci 27, Sveti Tomaž, umrlem dne 2. 12. 2021 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ormožu 25.03.2022 Oklic neznanim upnikom - D 2/2021 (Ferdinand Koradi) zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ormožu 08.03.2022 Oklic neznanim dedičem - D 63/2021 oglasna deska
Okrajno sodišče v Ormožu 22.02.2022 Izpolnjevanje pogoja PCT za obiskovalce sodišč ni več potrebno aktualno
Okrajno sodišče v Ormožu 02.12.2021 Oklic neznanim dedičem - D 157/2021 oglasna deska
Okrajno sodišče v Ormožu 19.11.2021 oklic neznanim dedičem - D 161/2021 oglasna deska
    Naenkrat izpiši