oklic neznanim dedičem v zapuščinskem postopku D 129/2019 po pokojni Agati Tobias, rojeni dne 17. 2. 1931, nazadnje stanujoči Podgorci 17, Podgorci, umrli dne 19. 7. 2019

26.04.2022 / Okrajno sodišče v Ormožu

oklic neznanim dedičem v zapuščinskem postopku D 129/2019 po pokojni Agati Tobias, rojeni 17. 2. 1931, nazadnje stanujoči Podgorci 17, Podgorci, umrli 19. 7. 2019