Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Novem mestu
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Novem mestu

Pomembni dokumenti

 • Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 20100/2010 z dne 16. 4. 2010, sprememba z dne 15. 11. 2013
 • Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja finančno računovodske službe pri Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 20100/2004 z dne 7. 12. 2004, sprememba z dne 1. 2. 2005
 • Pravilnik o opravljanju varnostne službe v sodni stavbi Okrožnega in Okrajnega sodišča v Novem mestu, opr. št. Su 2001/2004 z dne 10. 5. 2004, navodilo z dne 18. 2. 2009
 • Pravilnik o varstvu pri delu, opr. št. Su 20100/2001 z dne 22. 2. 2001,sprememba z dne 2. 9. 2002
 • Pravilnik o izobraževanju delavcev Okrožnega sodišča v Novem mestu, Okrajnega sodišča v Novem mestu, Okrajnega sodišča v Črnomlju in Okrajnega sodišča v Trebnjem, opr. št. Su 1-01/96 z dne 31. 1. 1997
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 011701/2013 z dne 30. 1. 2013, sprememba Pravilnika opr. št. 031/2014 z dne 2. 4. 2014, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev na Okrožnem sodišču v Novem mestu Su 98/2018 z dne 30. 1. 2018, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 40/2022-6 z dne 9. 5. 2022, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. tš. Su 107/2023 z dne 22. 3. 2023
 • Akt o notranji organizaciji na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 0110701/2008 z dne 22. 7. 2008
 • Pravilnik o uporabi službenega osebnega vozila, uporabi osebnih vozil za službene namene ter povračilu potnih stroškov za službena potovanja, opr. št. Su 200100/2008 z dne 6. 2. 2008, sprememba z dne 22.1.2009
 • Merila za določitev trajanja letnega dopusta in pogojih odmere letnega dopusta za sodno osebje na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 110/2020 z dne 9. 3. 2020
 • Pravilnik o uporabi računalniške opreme, opr. št. Su 040200/2009 z dne 2. 4. 2009
 • Pravilnik o varovanju tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Novem mestu in Okrajnih sodiščih v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem opr. št. Su 200100/2007 z dne 7. 5. 2007
 • Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov, opr. št. Su 200100/2007 z dne 26. 4. 2007, sprememba z dne 22. 10. 2008, z dne 25. 8. 2009, 23. 7. 2012
 • Akt o pisarniškem poslovanju strokovne službe za brezplačno pravno pomoč, opr. št. Su 200100/2007 z dne 31. 1. 2007
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, opr. št. Su 200100/2006 z dne 1. 9. 2006, dopolnitev pravilnika opr. št. Su 200100/2013 z dne 3. 12. 2013, spremembe in dopolnitve pravilnika opr. št. Su 146/2019 z dne 15. 3. 2019, spremembe pravilnika opr. št Su 379/2021 z dne 23. 9. 2021
 • Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovne literature in drugih publikacij na sodiščih sodnega okrožja Novega mesta, opr. št. Su 20100/2013- LIT z dne 24. 9. 2013
 • Navodilo za upravljanje s tveganji na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 200100/2008 z dne 16. 12. 2008, dopolnitev registra tveganj z dne 1. 10. 2013, dopolnitev registra tveganj opr. št. Su 01106/2015 z dne 11. 6. 2015, Su 01106/2016 z dne 29. 4. 2016, Su 16/2017 z dne 4. 1. 2017, Su 191/2018 z dne 12. 12. 2018
 • Hišni red, opr. št. Su 200100/2013 z dne 5. 11. 2013
 • Sklep o ureditvi posameznih vsebin, povezanih z delovnim časom, Su 20100/2009 z dne 12. 5. 2009
 • Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov, opr. št. Su 200100/2008 z dne 28. 2. 2008
 • Navodilo za izvajanje postopka mediacije na Okrožnem sodišču v Novem mestu, na Okrajnem sodišču v Novem mestu, na Okrajnem sodišču v Črnomlju in na Okrajnem sodišču v Trebnjem, opr. št. Su 200100/2013 z dne 20. 5. 2013
 • Pravilnik poslovanja sodniških pripravnikov s sodnimi spisi, opr. št. Su 010103/2012 z dne 19. 11. 2012
 • Dogovor o organiziranju dežurne službe na podropčju prekrškov na območju Okrožnega sodišča v Novem mestu, Su 010105/2008 z dne 25. 3. 2008, aneks k dogovoru Su 0101501/2008 z dne 23. 6. 2008, navodilo z dne 4. 11. 2008
 • Pravilnik o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj na Okrožnem sodišču v Novem mestu in o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj iz pristojnosti okrajnih sodišč na sodnem okrožju Novo mesto, opr. št. Su 221/2019 z dne 8. 4. 2019
 • Pravilnik o postopku in ukrepih za varovanje zaposlenih pred nasiljem, spolnim in drugim nadlegovanjem, trpinčenjem in drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnem mestu, opr. št. Su 071/2015 z dne 29. 5. 2015
 • Pravilnik o prepovedi dela od vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc in o ugotavljanju prisotnosti prepovedanih substanc, opr. št. Su 071/2015 z dne 26. 8. 2015
 • Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela na sodiščih sodnega okrožja Novo mesto, opr. št. Su 144/2017 z dne 22. 8. 2017
 • Pravilnik o opravljanju dela na domu, opr. št. Su 350/2020 z dne 9. 10. 2020, sprememba pravilnika opr. št. Su 350/2020 z dne 12. 12. 2022

Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Ocena ogroženosti Okrožnega in Okrajnega sodišča v Novem mestu, opr. št. Su 040200/2012
 • Program alternativnega reševanja sporov na Okrožnem sodišču v Novem mestu, na Okrajnem sodišču v  Novem mestu, Okrajnem sodišču v Črnomlju in na Okrajnem sodišču v Trebnjem Su 20100/2013 z dne 17.5.2013
 • Navodilo o zaščiti prijaviteljev nezakonitih ali neetičnih ravnanj Su 01106/2015 z dne 29. 5. 2015

Katalog informacij javnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Katalog IJZ OZ NM - maj 2023.odt.pdf

Metapodatkovni_opisi_javnih_evidenc_in_informatiziranih_zbirk_sodstva_apr17.pdf