kadrovski razpisi in natečaji

RSS razpisov
Datum
 
Okrajno sodišče v Novem mestu 14.03.2023 Su 61/2023 Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec