letni razpored dela

Čistopis Letnega razporeda dela sodnikov na Okrožnem sodišču v Novem mestu in okrajnih sodiščih v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem za leto 2023 (velja od 20. 2. 2023)

Sprememba Letnega razporeda dela sodnikov Okrajnega sodišča v Novem mestu za leto 2023 (velja od 20. 2. 2023)

Izvorni letni razpored dela sodnikov in sodnega osebja Okrožnega sodišča v Novem mestu, Okrajnega sodišča v Novem mestu, Okrajnega sodišča v Črnomlju in Okrajnega sodišča v Trebnjem za leto 2023