pravdne

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrajno sodišče v Mariboru 06.06.2023ob 08:30:00 pravdne Jaka Kranjčevič soba M1 tega sodišča II P 310/2022 vznemirjanja solastninske pravice na skupnem delu stavbe pct. 600,00 EUR Valerija Grubelnik, Nina Vidic, Milan Perko, Marija Golčer, Marica Fleisinger, Zlatko Fleisinger, Ida Sajko, Jože Šerbinek, Marija Šerbinek, Bojan Kraut, Uroš Žerak, Miha Vidrih, Nuša Drašković, Zdravstveni dom dr. Žebeljan Mira Partljič, Vojko Stiplovšek
Okrajno sodišče v Mariboru 06.06.2023ob 09:00:00 pravdne Jasmina Obrovnik Gril soba M3 tega sodišča III P 295/2022 2.160,00 EUR UNIVERZA V MARIBORU, Fakulteta za zdravstvene vede Taja Novak
Okrajno sodišče v Mariboru 06.06.2023ob 09:00:00 pravdne Saša Prelog Žnidarič soba P2, Cafova ulica 1, Maribor, tega sodišča III P 564/2022 izdaje naloga za izpraznitev stanovanja pct.15.936,86 EUR AVTO KRKA d.o.o. Niko Ereš, pisarna Vindiš & Fingušt d.o.o.
Okrajno sodišče v Mariboru 06.06.2023ob 09:15:00 pravdne Tanja Husar soba P4 tega sodišča III P 156/2021 izpodbijanja sklepa o izključitvi iz društva z dne 18. 7. 2019 pct. 1.500,00 EUR Bori Pejić Letalski center Maribor - športno društvo
Okrajno sodišče v Mariboru 06.06.2023ob 13:00:00 pravdne Saša Prelog Žnidarič soba P2, Cafova ulica 1, Maribor, tega sodišča III P 458/2022 15,851.41 EUR ZAVAROVALNICA SAVA, d.d. Emil Keržič
Okrajno sodišče v Mariboru 06.06.2023ob 13:00:00 pravdne Jasmina Obrovnik Gril soba M3 tega sodišča II P 607/2022 plačila 2.275,25 Drago Kostanjevec Denis Ninić
Okrajno sodišče v Mariboru 07.06.2023ob 09:00:00 pravdne Irena Mihalič soba M.3 tega sodišča I P 581/2020 plačila odškodnine 12.800,00 Miran Antauer Zavarovalnica Sava d.d.
Okrajno sodišče v Mariboru 07.06.2023ob 09:30:00 pravdne Ksenija Lorenčič soba P4 tega sodišča I P 274/2022 razveze prodajne pogodbe in plačila 8.000,00 EUR Robert Klug Tone Petrič
Okrajno sodišče v Mariboru 07.06.2023ob 09:45:00 pravdne Irena Mihalič soba M.3 tega sodišča III P 272/2022 plačila zavarovalnine 14.919,93 EUR Violeta Vnuk Generali zavarovalnica d.d.
Okrajno sodišče v Mariboru 07.06.2023ob 13:00:00 pravdne Matejka Pintarič Pec soba P.5 tega sodišča II P 40/2023 plačila odškodnine 10.847,99 EUR s p.p. Alen Jelen Zavarovalnica Sava d.d.
    Naenkrat izpiši