nepravdne

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrajno sodišče v Mariboru 06.06.2023ob 09:30:00 nepravdne Ksenija Saje soba 1.3. tega sodišča N 62/2019 PREDLOG ZA DELITVE NEPREMIČNINE Irena Marinič Anton Gumpot
Okrajno sodišče v Mariboru 06.06.2023ob 11:30:00 nepravdne Ksenija Saje soba 1.3. tega sodišča N 17/2023 delitve solastnega premoženja pct. 80.326,00 EUR Peter Šlamberger Ladislav Capl
Okrajno sodišče v Mariboru 07.06.2023ob 09:00:00 nepravdne Marjan Premzl soba 1.3 tega sodišča N 194/2020 razdružitve solastnega premoženja pct. 86.263,00 Viktor Pliemen Marija Meh, Martina Meh
Okrajno sodišče v Mariboru 07.06.2023ob 09:00:00 nepravdne Katja Rožič Bračko soba R.D. 1.2. tega sodišča N 120/2010 PREDLOGA ZA DOLOČITEV ODŠKODNINE SLUŽNOSTNE POTI K.O. MIKLAVŽ NA DR. POLJU PARC. ŠT. 1948 ALOJZ OZVALDIČ, JASNA KREVH PLINOVODI, družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.
Okrajno sodišče v Mariboru 07.06.2023ob 10:00:00 nepravdne Katja Rožič Bračko soba R.D. 1.2. tega sodišča I D 612/2023 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Zemljič Bogdan
Okrajno sodišče v Mariboru 07.06.2023ob 10:20:00 nepravdne Katja Rožič Bračko soba R.D. 1.2. tega sodišča III D 519/2023 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Horvat Maksimiljan
Okrajno sodišče v Mariboru 07.06.2023ob 10:50:00 nepravdne Katja Rožič Bračko soba R.D. 1.2. tega sodišča I D 627/2023 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Lešnik Zofija
Okrajno sodišče v Mariboru 07.06.2023ob 11:00:00 nepravdne Marjan Premzl soba 1.3 tega sodišča N 45/2022 delitve solastnega premoženja pct. 56.907,00 EUR MENSA d.o.o., SOLIS, d.o.o. Ines Bašić, Sadija Bašić
Okrajno sodišče v Mariboru 08.06.2023ob 13:15:00 nepravdne Katja Rožič Bračko soba R.D. 1.2. tega sodišča III D 66/2023 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Novak Ludvik