seznam sodnikov

Marija Filipic

Jožefa Kodila Ružič

Boris Kolmanič

Andreja Mihalič

Oton Nemec

Vlasta Osterc Kuhanec