nepravdne

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrajno sodišče v Ljutomeru 03.10.2023ob 08:30:00 nepravdne Boris Kolmanič soba 105/I tega sodišča D 139/2023 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Ciglar Marijan
Okrajno sodišče v Ljutomeru 03.10.2023ob 09:00:00 nepravdne Boris Kolmanič soba 105/I tega sodišča D 151/2023 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Oskomić Darko
Okrajno sodišče v Ljutomeru 03.10.2023ob 09:20:00 nepravdne Boris Kolmanič soba 1057/I tega sodišča D 155/2023 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Rožman Jožica
Okrajno sodišče v Ljutomeru 03.10.2023ob 09:40:00 nepravdne Boris Kolmanič soba 105/I tega sodišča D 157/2023 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Medvar Matilda
Okrajno sodišče v Ljutomeru 03.10.2023ob 10:00:00 nepravdne Boris Kolmanič soba 105/I tega sodišča D 159/2023 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Šumak Simona
Okrajno sodišče v Ljutomeru 03.10.2023ob 10:15:00 nepravdne Boris Kolmanič soba 105/I tega sodišča D 163/2023 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Mertuk Cvetka