Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Ljutomeru
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Ljutomeru

predstavitev

_MG_1564.JPG


OKRAJNO SODIŠČE V LJUTOMERU
Prešernova ul. 18, LJUTOMER
9 2 4 0   L J U T O M E R


tel.št.:  (02) 58 44 960
fax št.:  (02) 58 44 977
e-mail: 

Opozorilo:  Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

Predsednica sodišča: Vlasta Osterc Kuhanec

Vodja urada predsednika: Klavdija Zadravec

Pisarna za prekrške:

tel. št.: (02) 58 44 980

 

Nastanek Okrajnega sodišča v Ljutomeru


Na podlagi cesarskega sklepa z dne 14.6.1849 je nastalo v Ljutomeru okrajno zborno sodišče, ki je v zadevah, za katere so bila pristojna okrajna zborna sodišča, razsojalo tudi za okrajni sodišči v Gornji Radgoni in Ormožu. Tudi kot mešani okrajni urad je od leta 1854 ostal pristojen za mešane okraje v  Gornji Radgoni in Ormožu. Na podlagi Zakona o organizaciji okrajnih sodišč iz leta 1868 je bilo ponovno organizirano samostojno okrajno sodišče in je tako poslovalo do nemške okupacije leta 1941, ki je sodišča ukinila in postavila pooblaščence za pretežno civilne pravne zadeve. Od obnovitve  sodišč leta 1943 je k sodišču v Ljutomer sodila tudi izpostava v Gornji Radgoni.

Z uredbo o ustanovitvi narodnih in likvidaciji dosedanjih sodišč je Okrajno sodišče v Ljutomeru pridobilo tudi del ukinjenega Okrajnega sodišča v Ormožu (drugi del je pripadel Okrajnemu sodišču na Ptuju). Tako je bilo do leta 1958, ko se je obnovilo Okrajno sodišče v Ormožu. Tega leta je Okrajno sodišče v Ljutomeru tudi prešlo od Okrožnega sodišča v Mariboru pod Okrožno sodišče v Murski Soboti. Leta 1955 se je sodišče preimenovalo v občinsko sodišče, leta 1979 pa je začelo poslovati kot Temeljno sodišče v Murski Soboti - enota v Ljutomeru.

Z reorganizacijo sodišč v RS leta 1995 pa sodišče v Ljutomeru posluje kot Okrajno sodišče.