Zapuščinski postopki

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Ljutomeru 27.03.2023 Oklic dedičem po pok. Smiljanu Pilharju, opr. št. D 224/2022 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljutomeru 10.02.2023 Oklic dedičem po pok. Kramer Jožefu, opr. št. D 220/2022 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljutomeru 11.01.2017 Nerazglašene oporoke - dopis zapuščinski postopki