Zapuščinski postopki

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Ljutomeru 05.12.2022 Oklic dedičem po pok. Vezjak Rudolfu, opr. št. D 121/2022 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljutomeru 02.12.2022 Oklic dedičem po pok. Rudolfu Vezjaku, rojen 13.1.1959, umrl 14.4.2022, nazadnje stanujoč Prešernova ulica 17, Ljutomer zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljutomeru 16.11.2022 Oklic znanim in neznanim upnikom, opr.št. D 191/2022, pok. Belak Andrej zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljutomeru 11.01.2017 Nerazglašene oporoke - dopis zapuščinski postopki