Objave

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Ljutomeru 06.12.2022 Elektronsko poslovanje v postopkih zaradi insolventnosti odslej tudi za fizične osebe aktualno
Okrajno sodišče v Ljutomeru 05.12.2022 Oklic dedičem po pok. Vezjak Rudolfu, opr. št. D 121/2022 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljutomeru 02.12.2022 Oklic dedičem po pok. Rudolfu Vezjaku, rojen 13.1.1959, umrl 14.4.2022, nazadnje stanujoč Prešernova ulica 17, Ljutomer zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljutomeru 16.11.2022 Oklic znanim in neznanim upnikom, opr.št. D 191/2022, pok. Belak Andrej zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljutomeru 04.11.2022 Podelili priznanja ob Dnevu pravosodja aktualno
Okrajno sodišče v Ljutomeru 25.10.2022 Evropski dan pravosodja namenjen približevanju pravosodja državljanom aktualno
Okrajno sodišče v Ljutomeru 28.09.2022 Začetek delovnih srečanj po slovenskih sodiščih aktualno
Okrajno sodišče v Ljutomeru 21.09.2022 Prenovljeno spletišče o poslovanju in organizaciji sodstva aktualno
Okrajno sodišče v Ljutomeru 14.09.2022 Zadovoljstvo javnosti z delovanjem sodišč se na večini področij še naprej izboljšuje aktualno
Okrajno sodišče v Ljutomeru 12.08.2022 Sodišča se vračajo na redno poslovanje aktualno
    Naenkrat izpiši