seznam sodnikov

Judita Aljančič

Vid Bele

Alenka Burger

Uroš Ferjan

Branka Gale

Mateja Jereb

Jana Kramar Rudolf

Karmen Okršlar

Tina Omejc

Natalija Prepeluh

Zdenka Rajgelj

Anica Rant

Vesna Ravnik Koprivec

Jasna Svršina

Jana Škerbinek

Zofka Vrhunc