Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Kranju
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Kranju

predstavitev

sod3.jpg

 


Okrajno sodišče v Kranju

Zoisova 2
4000 Kranj

Tel.: (04) 27 11 200
Faks: (04) 27 11 302
e-posta: urad.ojkr@sodisce.si

Ob klicu na vstopno telefonsko številko 04 27 11 200 lahko stranka v času uradnih ur po avtomatski najavi telefonskega odzivnika s pritiskom na številko izbere:

Okrajno sodišče v Kranju številka 1

Okrožno sodišče v Kranju številka 2

 

Po opravljeni osnovni izbiri sodišča in po naknadni avtomatski najavi lahko stranka s pritiskom na številko izbere:

- zapuščinsko in nepravdno področje številka 1

- zemljiško knjigo številka 2

- nepremičninski  vpisnik izvršilnega oddelka številka 3

- ostale vpisnike izvršilnega oddelka številka 4

- prekrškovni oddelek številka 5

- kazensko področje številka 6

- pravdno področje številka 7

- urad Okrajnega sodišča v Kranju številka 8

- splošne informacije (varnostna služba) številka 9

 

V primeru klica izven uradnih ur, a v poslovnem času sodišča, avtomatski telefonski odzivnik obvesti stranko o trajanju uradnih ur in jo pozove, naj ponovno pokliče v času uradnih ur. V kolikor stranka kljub pozivu ostane na zvezi, je njen klic preusmerjen na varnostno službo.

 

 

 Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:
ponedeljek in petek: od 9. do 12. ure
sreda: od 9. do 12. ure in od 14. do16.30 ure

Uradne ure zemljiške knjige:

ponedeljek in sreda: od 09. do 12. ure in od 14. do 16. ure
v petek: od 9. do 12. ure


Uradne ure vložišča:
od ponedeljka do petka: od 08. do 15. ure