pravdne

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrajno sodišče v Kranju 03.04.2023ob 12:30:00 pravdne Natalija Prepeluh soba 109 tega sodišča P 264/2018 IZLOČITVE IZ ZAPUŠČINE IN IZSTAVITVE ZEMLJIŠKOKNJIŽNE LISTINE PODREDNO ZARADI UGOTOVITVE POLOŽAJA OPOROČNEGA DEDIČA Anton Meglič Jernej Meglič, Ladislav Meglič
Okrajno sodišče v Kranju 05.04.2023ob 08:30:00 pravdne Ana Harb soba 1 Okrajnega sodišča v Škofji Loki P 83/2017 ugotovitve obstoja služnostne pravice in zaradi prenehanja preprečevanja izvrševanja služnostne pravice JAKOB OMAN DUŠAN PERNAR, KSAVERIA ZUPET
Okrajno sodišče v Kranju 05.04.2023ob 09:00:00 pravdne Jasna Svršina razpravna dvorana 013/klet tega sodišča P 4/2023 vpisa služnosti ERIKA KNIFIC JANEZ PIPAN ml.
Okrajno sodišče v Kranju 05.04.2023ob 13:00:00 pravdne Jasna Svršina soba 013/klet tega sodišča P 301/2019 ugotovitve nezakonitosti odpovedi zakupne pogodbe in dopustitve obdelave nepremičnin (pcto 50.000,00 EUR) KŽK d.o.o. SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE
Okrajno sodišče v Kranju 07.04.2023ob 09:00:00 pravdne Irena Mali Spodnji Plavž 6b, Jesenice, soba 1 P 84/2018 plačila 10.000,00 eur ARNOLD OTON CIRAJ Jure Vreček