Nadomestne vročitve

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Kranju 05.06.2023 Oklic dedičem ID 717/2022 nadomestne vročitve
Okrajno sodišče v Kranju 10.05.2023 Oklic dedičem, ID 623/2022 nadomestne vročitve
Okrajno sodišče v Kranju 15.02.2023 Oklic dedičem, D 842/2022 nadomestne vročitve
Okrajno sodišče v Kranju 10.01.2023 oklic dedičem, D 637/2019 nadomestne vročitve
Okrajno sodišče v Kranju 30.08.2018 nadomestna vročitev, Boris Vogrinec nadomestne vročitve