Sodna deska

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Kranju 26.10.2023 Oklic dedičem D 706/2023 sodna deska
Okrajno sodišče v Kranju 19.10.2023 Oklic dedičem D 733/2018 sodna deska
Okrajno sodišče v Kranju 21.09.2023 Oklic dedičem, D 258/2023 sodna deska
Okrajno sodišče v Kranju 12.09.2023 Oklic dedičem I D 447/2023 sodna deska
Okrajno sodišče v Kranju 11.09.2023 Oklic dedičem, D 125/2023 sodna deska
Okrajno sodišče v Kranju 05.09.2023 Oklic neznanim upnikom, D 206/2020 sodna deska
Okrajno sodišče v Kranju 04.09.2023 Oklic dedičem, D 1017/2022 sodna deska
Okrajno sodišče v Kranju 04.09.2023 Oklic dedičem, ID 792/2022 sodna deska
Okrajno sodišče v Kranju 29.08.2023 Oklic neznanim upnikom, D 997/2021 sodna deska
Okrajno sodišče v Kranju 29.08.2023 Oklic dedičem sodna deska
    Naenkrat izpiši