Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Kranju
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Kranju

Oklic dedičem, D 125/2023

11.09.2023 / Okrajno sodišče v Kranju

Oklic dedičem po pok. Jožetu Šparovcu, opr. št. D 125/2023