Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Kranju
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Kranju

Oklic dedičem ID 717/2022

05.06.2023 / Okrajno sodišče v Kranju

Obvestilo o oklicu dedičev po pok. Janezu Lotriču, opr. št. ID 717/2022