seznam zaposlenih

Kazenski oddelek

Marko Škerjanc

Barbara Adamič

Irena Babič

Nada Baruca

Katja Bizjak

Nina Božić

Alma Čikotić

Nataša Dekleva Mahne

Vanija Dilica

Vanja Dugulin

Sonja Fabič

Maja Gunčar Maljuna

Tjaša Hlad Pohlen

Vlasta Horvat

Mateja Hozjan

Irena Jurinčič Čeligo

Teja Kariš

Nina Kelih

Irena Knez

Franka Kocjančič

Tana Koren

Vanja Kralj

Vesna Kristan

Tanja Lazar

Nada Likar

Mirjam Lipičar

Helena Lipovec

Katerina Merljak

Verica Mojzeš

Bojana Nemac

Petra Perko Ivančič

Tamara Piciga

Kristina Pohlen

Barbara Primc

Sonja Provenza

Barbara Raimondi

Suzana Ražman

Smiljana Razpor

Denija Rekić

Simona Šavle

Tamara Šavron

Sara Seferović

Tamara Šinkovec Kovačič

Vedrana Stankić Vranješ

Manuela Stefanovski

Monika Stepančič Markežič

Gaj Terzič

Alenka Ugrin

Anja Vimpolšek

Martina Vižintin

Ingrid Vrenjak

Damjana Zonta

Mojca Zorčič Jančar