pravdne

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrajno sodišče v Kopru 05.07.2022ob 11:00:00 pravdne Maja Radešić soba 151 tega sodišča P 51/2021 ZARADI UGOTOVITVE NEDOPUSTNOSTI IZVRŠBE (PCTO. 5.369,28 EUR) Aleš Palčič Perc Borut
Okrajno sodišče v Kopru 06.07.2022ob 12:00:00 pravdne Tina Benčič soba 150 tega sodišča P 163/2021 ZARADI MOTENJA POSESTI Marija Miklavčič Robertson Elvira Starc PREKLICANO
Okrajno sodišče v Kopru 07.07.2022ob 09:00:00 pravdne Bojana Štrukelj soba 131 tega sodišča I P 189/2021 ZARADI PLAČILA 472.27 EUR GENERALI D.D. ESAD KAJTAZOVIĆ
Okrajno sodišče v Kopru 07.07.2022ob 10:00:00 pravdne Katja Počkaj Brentin soba 130 tega sodišča P 93/2019 ZARADI VRNITVE ZEMLJIŠKE PARCELE V POSEST, VZPOSTAVITVE PREJŠNJEGA STANJA IN PLAČILA UPORABNINE (pcto. 2.203,00 EUR) Zvezda Hrvatin Klavdij Morgan
Okrajno sodišče v Kopru 07.07.2022ob 11:00:00 pravdne Bojana Štrukelj soba 131 tega sodišča I P 208/2021 ZARADI PLAČILA ODŠKODNINE V VIŠINI 2.000,00 EUR s pp Valter Mamilović Tina Petrinja
Okrajno sodišče v Kopru 07.07.2022ob 13:00:00 pravdne Helena Deisinger Tomovski soba 151 tega sodišča P 21/2022 ZARADI MOTENJA POSESTI (pcto. 2.500,00 EUR) Orlando Bonin Nedžad Sabljaković
Okrajno sodišče v Kopru 07.07.2022ob 13:00:00 pravdne Bojana Štrukelj soba 131 tega sodišča P 249/2019 UGOTOVITVE NEVELJAVNOSTI OPOROKE VSP 4.000,00 EUR Valter Rekić, Đemka Lorbek Mirjela Rekič
Okrajno sodišče v Kopru 08.07.2022ob 09:00:00 pravdne Maja Radešić soba št. 131 tega sodišča P 115/2019 ZARADI PRENEHANJA VZNEMIRJANJA LASTNINSKE PRAVICE (pcto. 5.000,00 EUR) Marian Bržan, Breda Bržan, ODVETNIŠKA PISARNA CEK d.o.o. Lenče Bogdanovska, Isad Skenderović
Okrajno sodišče v Kopru 08.07.2022ob 09:30:00 pravdne Tina Benčič soba št. 150 tega sodišča P 109/2020 ZARADI MOTENJA POSESTI (pcto. 5.000,00 EUR) Romeo Drucker, Aleksandra Alavanja Drucker Robert Brec, Majda Brec, Jakob Brec, Noélle Tomšič PREKLICANO
Okrajno sodišče v Kopru 08.07.2022ob 11:00:00 pravdne Maja Radešić soba št. 131 tega sodišča P 224/2019 ZARADI PLAČILA 9.000,00 EUR s pp Radenko Vasić Rifet Keserović, SLOMANTd.o.o.
    Naenkrat izpiši