Kontaktne informacije

Spoštovani,

skladno z odredbo predsednika Vrhovnega sodišča republike Slovenije vsa sodišča od 5. 5. 2020 opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja tudi v nenujnih zadevah, pod pogojem, da sodišča lahko zagotovijo opravo teh dejanj v skladu s pogoji, določenimi v tej odredbi ter tako, da se ne širi virusna okužba in je zagotovljeno zdravje in življenje ljudi.

I. Upoštevaje navedeno vse vabljene stranke, njihove pooblaščence in zagovornike ter druge udeležence sodnih postopkov obveščamo, da bodo na sodiščih sodnega okrožja Koper v mesecu maju in juniju izvedeni vsi naroki v nenujnih zadevah, ki niso bili izrecno preklicani. Izvedba narokov bo sicer prilagojena trenutnim epidemiološkim razmeram in priporočilom NIJZ, ki so navedena v nadaljevanju:

 • vstop v sodno stavbo je dovoljen le zdravim osebam; osebam, ki kažejo akutne znake bolezni dihal, vstop ni dovoljen;
 • vstop v sodno stavbo je mogoč zgolj z zaščitno masko, ki prekrije nos in usta, kar velja tudi za udeležence sodnih postopkov med samim narokom;
 • v sodno stavbo se vstopa posamično na razdalji najmanj 2 m;
 • ob vstopu v sodno stavbo ter pred vstopom v razpravno dvorano je obvezno razkuževanje rok; razkuževanje rok se svetuje tudi po izstopu iz razpravne dvorane;
 • med udeleženci sodnih postopkov in zaposlenimi je potrebno ves čas vzdrževati varnostno razdaljo najmanj 2 m; temu bo prilagojen tudi sedežni red v posamezni razpravni dvorani, po potrebi pa bo omejeno tudi število udeležencev oz. javnosti;
 • po zaključku vsakega naroka je obvezno razkuževanje razpravne dvorane; stranke bodo lahko vstopile v sodno stavbo šele po opravljenem razkuževanju in ne bodo čakale pred samo razpravno dvorano. Glede na navedeno in v izogib nepotrebnemu čakanju zato vabljene stranke prosimo, da na naroke pristopajo točno ob določenem času.

II. Prav tako je še vedno prilagojen režim izvajanja uradnih ur na vpisnikih in javnih knjigah. Nevabljene stranke s tem namenom vljudno prosimo, da se za pridobitev potrebnih informacij še nadalje v čim večji možni meri poslužujejo službenih elektronskih naslovov oz. telefonskih klicev (v času uradnih ur). Na spletnih straneh sodišč so na voljo tudi najpogosteje uporabljeni obrazci za pridobitev določenih podatkov. V primeru potrebe po pridobitvi osebnih informacij v zvezi s postopkom je potrebna predhodna najava preko elektronske pošte in potrditev s strani pristojne sodne osebe. Za najavljene nevabljene stranke velja enak režim vstopa v sodno stavbo kot je določen v točki I. (omejen vstop le zdravim osebam, obvezna nošnja zaščitnih mask, obvezno razkuževanje rok, obvezno ohranjanje medsebojne razdalje). Še vedno je v veljavi tudi prilagojen dostop do posameznih vpisnikov, pri čemer bodo stranke potrebne usmeritve pridobile s strani varnostne službe. Gotovinsko poslovanje na sodiščih (izplačila pričnin, plačila sodnih taks) se v času izrednih razmer ne izvaja.

Dostop v sodno stavbo za stranke:

Vstop in gibanje v sodni stavbi za stranke in pogodbene partnerje


Okrajno sodišče v Kopru

 • Ferrarska 9
 • 6000 Koper
 • Tel.: (05) 66 83 000
 • Faks: (05) 63 95 242
 • Obvestilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

Predsednica sodišča:

 • Melita Černe

Namestnica predsednice:

 • mag. Bojana Štrukelj

Uradna oseba po ZDIJZ:

 • Melita Černe

Vodja urada predsednice:

 • Tamara Šinkovec Kovačič

Urad predsednice:

 • tel.: (05) 66 83 200
 • faks: (05) 63 95 242
 • e-pošta: urad.ojkp@sodisce.si

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00
 • petek: od 8.00 do 15.00

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek in petek: od 09:00 do 12:00 ure
 • sreda: od 9:00 do 12.00 ure in od 14:00 do 16:30 ure

Uradne ure zemljiške knjige:

 • ponedeljek in sreda: od 09:00 do 12:00 ure in od 14:00 do 16:00 ure
 • petek: od 9:00 do 12.00 ure

Uradne ure sprejemne pisarne - vložišča:

 • ponedeljek, torek in četrtek: od 8.00 do 16.00
 • sreda: od 8.00 do 16.30
 • petek: od 8.00 do 15.00


Uradne ure blagajne:

ponedeljek, torek in četrtek: od 8.30 do 12.15 in od 13.00 do 16.00
sreda: 8.30 do 12.15 in od 13.00 do 16.30
petek: 8.30 do 12.15 in od 13.00 do 15.00 

Številke TRR sodišč

Transakcijski račun sodišča:

 • SI56 01100-6370421683

Številka računa za plačilo sodnih taks za pravne in fizične osebe ter zasebnike:

 • SI56 01100-8450083350

Št. računa za plačilo sodnih taks iz tujine:

 • SI56011008450083350
 • SWIFT CO: BSLJSI2X

Transakcijski račun za prehodne pologe-predujmi:

 • SI56 01100-6950421640

Transakcijski račun za redne depozite-varščine:

 • SI56 01100-6960421661

Transakcijski podračun za denarne kazni za kazniva dejanja:

 • SI56 01100-8450015644

Transakcijski podračun za povprečnine, stroški kazen. postopka:

 • SI56 01100-8450014771

Oddelek za prekške Koper

Št. računa za depozite:

 • SI56 01100-6957002993

Št. računa za plačilo PR-globe:

 • SI56 01100-8450066084

Št. računa za plačilo PR-stroški postopka:

 • SI56 01100-8450066181

Št. računa za plačilo PRuz-globe:

 • SI56 01100-8450101877

Št.računa za povprečnine oziroma sodne takse in drugi stroški drž. org.:

 • SI56 01100-8450159495

 

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>

Matična in davčna številka

Matična Številka: 5022541002
Davčna Številka: 72430133