nepravdne

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrajno sodišče v Kočevju 07.06.2023ob 08:30:00 nepravdne Nataša Prelesnik soba 4 tega sodišča D 146/2023 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Čuk Marija
Okrajno sodišče v Kočevju 07.06.2023ob 09:00:00 nepravdne Nataša Prelesnik soba 4 tega sodišča D 54/2023 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Grmič Stanislav
Okrajno sodišče v Kočevju 07.06.2023ob 09:00:00 nepravdne Roman Poklač soba 3 tega sodišča D 146/1961 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Prijatelj Franc
Okrajno sodišče v Kočevju 07.06.2023ob 09:20:00 nepravdne Roman Poklač soba 3 tega sodišča D 116/1959 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Nagoda Peter
Okrajno sodišče v Kočevju 07.06.2023ob 09:30:00 nepravdne Roman Poklač soba 3 tega sodišča D 59/2023 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Mulc Štefanija
Okrajno sodišče v Kočevju 07.06.2023ob 10:00:00 nepravdne Roman Poklač soba 3 tega sodišča D 139/2023 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Osvald Janez
Okrajno sodišče v Kočevju 07.06.2023ob 10:25:00 nepravdne Roman Poklač soba 3 tega sodišča D 177/2022 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Volf Milka
Okrajno sodišče v Kočevju 07.06.2023ob 10:40:00 nepravdne Roman Poklač soba 3 tega sodišča D 151/2023 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Petek Branko
Okrajno sodišče v Kočevju 07.06.2023ob 13:15:00 nepravdne Nataša Prelesnik soba 4 tega sodišča D 88/2023 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Eržen Leona