kazenske

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrajno sodišče v Kočevju 12.06.2023ob 09:30:00 kazenske Miha Šubara Razpravna 4 I K 1478/2021 po prvem odstavku 211. člena KZ-1 v zvezi z drugim odstavkom 20. člena KZ-1 ROKI RUS, KLEMEN RUS in ROMAN TIVADAR
Okrajno sodišče v Kočevju 13.06.2023ob 09:30:00 kazenske Miha Šubara Razpravna soba št. 4 I K 23096/2021 čl. 204, odst. 2 v zvezi s čl. 20, odst. 2 KZ-1 Denis Kovačič
Okrajno sodišče v Kočevju 13.06.2023ob 09:30:00 kazenske mag. Vid Pavlica Razpravna dvorana št. D Okrajnega sodišča v Trbovljah, Trg revolucije 11, Trbovlje II K 30195/2020 po prvem odstavku 323. člena KZ-1 Saška Rogan
Okrajno sodišče v Kočevju 13.06.2023ob 12:00:00 kazenske mag. Vid Pavlica Razpravna dvorana št. D Okrajnega sodišča v Trbovljah, Trg revolucije 11, Trbovlje I K 21684/2019 po drugem odstavku v zvezi s prvim odstavku 296. člena KZ-1 BRAJDIČ DAMJAN
Okrajno sodišče v Kočevju 15.06.2023ob 08:30:00 kazenske Ines Skebe Razpravna 3 I K 6257/2022 po prvem odstavku 204. člena KZ-1 ZDENKO JUG
Okrajno sodišče v Kočevju 16.06.2023ob 13:00:00 kazenske Miha Šubara Razpravna 4 I K 19040/2021 po drugem v zvezi s prvim odstavkom 217. člena KZ-1 ROBI HUDOROVAC