Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Kočevju
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Kočevju

Kontaktne informacije

Okrajno sodišče v Kočevju

 • Ljubljanska 26, Kočevje
 • 1330 Kočevje
 • Tel: 01/ 89 39 310
 • E-naslov: urad.ojkoc@sodisce.si            
 • Elektronski naslov ni namenjen vlaganju vlog strank. Vloge strank se lahko vložijo le v varen elektronski predal (VEP) ali po pošti.
 • Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

Predsednica sodišča:

 • Nataša Prelesnik, okrajna sodnica

Urad predsednice:

 • Tel.:  01/89 39 311

Uradna oseba po ZDIJZ:

 • Nataša Prelesnik, okrajna sodnica


Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, petek: od 9. do 12. ure
 • sreda: od 9. do 12. ure in od 14. do 16.30 ure

Uradne ure zemljiške knjige:

 • ponedeljek, sreda, petek: od 9. do 12. ure
 • ponedeljek in sredo tudi od 14. do 16. ure

Uradne ure v sprejemni pisarni - vložišče

 • ponedeljek, torek, četrtek: od 8. do 16. ure
 • sreda: od 8. do 16.30 ure
 • petek: od 8. do 15. ure

Na delovna dneva 24. in 31. decembra so uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi javnimi knjigami - zemljiška knjiga od 9. do 12. ure.

Sodne pisarne

Urad predsednice:

Vodja urada:  Marjeta Golob

 • Tel: 01/ 89 39 311
 • E-naslov: urad.ojkoc@sodisce.si

Izvršilna pisarna:

 • Tel: 01/ 89 39 312

Pravdna pisarna:

 • Tel: 01/ 89 39 325

Kazenska pisarna:

 • Tel: 01/ 89 39 328

Nepravdna in zapuščinska pisarna:

 • Tel: 01/ 89 39 313

Vložišče in blagajna za plačilo sodnih taks:

 • Tel: 01/ 89 39 318

Prekrškovna pisarna:

 • Tel : 01/ 83 73 023
 • E-naslov: prekrski.ojkoc-rib@sodisce.si

Javna knjiga:

Zemljiška knjiga:

 • Tel: 01/ 89 39 322

Mediacijska pisarna:

 • Tel: 01/ 89 39 325

Pisarna za alternativno reševanje sporov na okrožnem sodišču v Ljubljani:

 • Tel: 01/ 30001850 (centrala)
 • Faks: 01/ 3001 881
 • E-naslov: mediacije.ozlj@sodisce.si

 

Številke TRR sodišč

Št. transakcijskega računa sodišča:

 • SI56 0110 0637 0421 877

Številka transakcijskega računa sodnih taks:

 • Za fizične osebe:SI56 0110 0845 0084 126 sklic št.: 99

Številka računa za plačilo sodnih taks iz tujine:

 • SWIFT KODA: BSLJSI2X
 • Za pravne osebe: SI56 0110 0845 0084 029
 • Za fizične osebe in zasebnike: SI56 0110 0845 0084 126

Transakcijski račun za denarne kazni, stroški, predujmi:

 • št.: SI56 0110 0695 0421 834

Transakcijski račun za redne depozite, varščine, kupnine, licitacije:

 • št.SI56 0110 0696 0421 855

Transakcijski račun za povračila redovnih oz. Postopkovnih denarnih kazni izrečene po ZKP, ZPP, ZIZ, ZFPPIPP, ZSUN, ZOPOKD, ZOPNI:

 • št.: SI56 0110 0845 0001 191.

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>

Matična in davčna številka

Matična št.: 5022762/008
Davčna št.: 67294308
Davčni zavezanec: NE