Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Kočevju
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Kočevju

Kontaktne informacije

Okrajno sodišče v Kočevju

 • Ljubljanska 26, Kočevje
 • 1330 Kočevje
 • tel.: (01) 893 93 10
 • E-pošta: urad.ojkoc@sodisce.si            
 • Elektronski naslov ni namenjen vlaganju vlog strank. Vloge strank se lahko vložijo le v varen elektronski predal (VEP) ali po pošti.
 • Opozorilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

Predsednica sodišča:

 • Nataša Prelesnik

Namestnik  predsednice sodišča:

 • Miha Šubara

Vodja urada:

 • Marjeta Golob

Uradna oseba po ZDIJZ:

 • Nataša Prelesnik


Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek in petek: od 09:00 do 12:00 ure
 • sreda: od 9.00 do 12:00 ure in od 14:00 do16:30 ure

Uradne ure zemljiške knjige:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 09:00 do 12:00 ure
 • ponedeljek in sredo tudi: od 14:00 do 16:00 ure

Uradne ure v sprejemni pisarni - vložišče

 • ponedeljek, torek in četrtek: od 08:00 do 16:00 ure
 • sreda: od 8:00 do 16:30 ure
 • petek: od 8:00 do 15:00 ure

Na delovna dneva 24. in 31. decembra so uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi javnimi knjigami - zemljiška knjiga od 9. do 12. ure.

Sodne pisarne

Urad predsednika

 • tel.: (01) 893-93-11
 • E.pošta: urad.ojkoc@sodisce.si

Pisarna izvršilnih zadev:

 • tel.: (01) 893-93-12

Pisarna pravdnih zadev

 • tel.: (01) 893-93-25

Pisarna kazenskih zadev:

 •  tel.. (01) 893-93-28

Pisarna nepravdnih in zapuščinskih zadev:

 • tel.. (01) 893-93-13

Pisarna za sprejem, odpravo pisanj in blagajna za plačilo sodnih taks:

 • tel.: (01) 893-93-18

Pisarna v zadevah o prekrških v Ribnici, Šeškova ulica 14, 1310 Ribnica:

 • tel.: (01) 837-30-23
 • faks: (01) 837-30-24
 • E.pošta: prekrski.ojkoc-rib@sodisce.si

Javna knjiga
Pisarna zemljiške knjige:

 • tel.: (01) 893-93-22

Vodja zemljiške knjige:

 • tel.: (01) 893-93-21

Mediacijska pisarna

 • vodja vpisnika
 • tel.: (01) 893-93-25

Pisarna za alternativno reševanje sporov na okrožnem sodišču v Ljubljani

 • Tel.; (01) 30001850 (centrala)
 • Faks: (01) 3001 881
 • E-pošta:mediacije.ozlj@sodisce.si

Številke TRR sodišč

Št. transakcijskega računa sodišča:

 • 01100-6370421877

Številka transakcijskega računa sodnih taks:

 • Za fizične osebe: 01100-8450084126 sklic št.: 99

Številka računa za plačilo sodnih taks iz tujine:

 • SWIFT KODA: BSLJSI2X
 • Za pravne osebe: SI56011008450084029
 • Za fizične osebe in zasebnike: SI56011008450084126

Transakcijski račun za denarne kazni, stroški, predujmi:

 • št.: 01100-6950421834

Transakcijski račun za redne depozite, varščine, kupnine, licitacije:

 • št. 01100-6960421855

Transakcijski račun za povračila redovnih oz. Postopkovnih denarnih kazni izrečene po ZKP, ZPP, ZIZ, ZFPPIPP, ZSUN, ZOPOKD, ZOPNI:

 • št.: SI56 0110 0845 0001 191.

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>

Matična in davčna številka

Matična št.: 5022762/008
Davčna št.: 67294308
Davčni zavezanec: NE