Zapuščinski postopki

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Kočevju 07.04.2023 Oklic dedičem po pok. Husič Danici, Okrajno sodišče v Kočevju zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Kočevju 15.03.2023 Oklic dedičem po pok. Sever Aleksandru, Okrajno sodišče v Kočevju zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Kočevju 02.03.2023 Oklic neznanim upnikom po pok. Brodnik Nadici, Okrajno sodišče v Kočevju zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Kočevju 07.02.2023 Oklic neznanim upnikom po pok. Zupančič Francu, Okrajno sodišče v Kočevju zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Kočevju 26.01.2023 Oklic neznanim upnikom po pok. Ferbežar Antonu, Okrajno sodišče v Kočevju zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Kočevju 04.01.2023 Oklic upnikom po pok. Klun Leopoldu, Okrajno sodišče v Kočevju zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Kočevju 03.11.2022 Oklic dedičem po pok. Malnar Rezki, Okrajno sodišče v Kočevju zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Kočevju 18.10.2022 Oklic dedinji po pok. Zdravič Miranu, Okrajno sodišče v Kočevju zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Kočevju 18.10.2022 Oklic dedičem po pok. Malnar Francu, Okrajno sodišče v Kočevju zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Kočevju 12.10.2022 Oklic dedičem po pok. Bižal Margareti, Okrajno sodišče v Kočevju zapuščinski postopki
    Naenkrat izpiši