Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Kočevju
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Kočevju

Dan odprtih vrat sodišču pridružene mediacije - Vsak spor naj bo priložnost za premik

09.06.2023 / Okrožno sodišče v Ljubljani

Dan odprtih vrat sodišču pridružene mediacije

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani je danes potekal dan odprtih vrat sodišču pridružene mediacije. Stranke, študenti in ostala javnost je ob tej priložnosti podrobneje spoznala program sodišču pridružene mediacije, prednosti mediacijskega postopka ter tehnike, ki jih mediatorji uporabljajo pri svojem delu. Čeprav so sodišču pridružene mediacije na Okrožnem sodišču v Ljubljani strankam na voljo že več kot dve desetletji, javnost še vedno povsem ne pozna in prepozna vseh prednosti tega prostovoljnega, hitrega, poštenega in učinkovitega reševanja sporov.

Dogodek je bil namenjen vsem, ki želijo spoznati, kje so prednosti in kje razlike med mediacijo in rednim sodnim postopkom oziroma v katerih programih Okrožno sodišče v Ljubljani nudi postopek mediacije in kako lahko do njega pridemo. Na dnevu odprtih vrat so se obiskovalci lahko seznanili s programom sodišču pridružene mediacije, s prednostmi mediacijskega postopka, z načinom določitve mediatorja, s primeri, kdaj je postopek mediacije ustrezen za izvedbo, s fazami mediacijskega postopka in s tehnikami, ki jih mediatorji uporabljajo pri svojem delu. Podrobneje pa so se lahko seznanili tudi z vrstami tehnik in faz mediacije, s pogostimi napakami, ki jih delajo mediatorji in postavljanjem pravih vprašanj. Študentje so dobili informacije o tem, kako postati mediator, kje se izvaja izobraževanje za mediatorje in se seznanili z veščinami, ki jih mediatorji uporabljajo pri svojem delu.

Sodišča nudijo mediacijo v civilnih in gospodarskih sporih. Na področju slednjih, kjer so na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani letos prvi pričeli z izvajanjem informativnih narokov o mediaciji v fazi triaže, beležijo prve vzpodbudne rezultate, ki govorijo o tem, da so stranke in pooblaščenci razpis informativnega naroka sprejeli zelo pozitivno in da je tak pristop pravilen.

V okviru dneva odprtih vrat so sodelovali podpredsednica Okrožnega sodišča v Ljubljani višja sodnica Mihela Mohorič, vodja službe za alternativno reševanje sporov Barbara Levstik Šega, višja sodnica in mediatorka Gordana Ristin in psihologinja in mediatorka Tjaša Ravnikar ter posamezni mediatorji Okrožnega sodišča v Ljubljani. Dogodek ni bil namenjen reševanju pravnih vprašanj in odprtih postopkov na sodišču.

 

Več o mediaciji na sodišču najdete na povezavi: https://nasodiscu.si/mediacija

 


 

To sporočilo za javnost je informativne narave in s svojo vsebino ne zavezuje sodišča.