Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Kočevju
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Kočevju

Oklic neznanim upnikom po pok. Ferbežar Antonu, Okrajno sodišče v Kočevju

26.01.2023 / Okrajno sodišče v Kočevju

Oklic neznanim upnikom v zapuščinskem postopku po pok. Ferbežar Antonu, št. D 380/2021.

S klikom na povezavo 20230126140843 se oklic lahko prevzame oklic neznanim upnikom.