Kontaktne informacije

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici

 • Bazoviška cesta 22
 • 6250 Ilirska Bistrica
 • telefon: (05) 711 00 10
 • faks: (05) 711 00 24
 • e-pošta: urad.ojilb@sodisce.si
 • Obvestilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!


Predsednik:

 • Matej Papler, okrožni sodnik

Uradna oseba po ZDIJZ:

 • Matej Papler, okrožni sodnik

Urad predsednika:

 • Marina Primc, vodja
 • telefon: (05) 711 00 17
 • faks: (05) 711 00 24
 • e-pošta: urad.ojilb@sodisce.si

Poslovni čas sodišča

 • od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00 ure
 • petek: od 8.00 do 15.00

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 9.00 do 12.00 ure
 • sreda tudi: od 14.00 do16.30 ure

Uradne ure zemljiške knjige:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 09.00 do 12.00 ure
 • ponedeljek in sreda tudi: od 14.00 do 16.00 ure

Uradne ure sprejemne pisarne:

 • ponedeljek, torek in četrtek: od 8.00 do 16.00
 • sreda: od 8.00 do 16.30
 • petek: od 8.00 do 15.00

Uradne ure blagajne:

 • ponedeljek, torek in četrtek: od 8.30 do 12.15 in od 13.00 do 16.00
 • sreda: 8.30 do 12.15 in od 13.00 do 16.30
 • petek: 8.30 do 12.15 in od 13.00 do 15.00

Vstop in gibanje v sodni stavbi za stranke in pogodbene partnerje: 

Obvestilo - dostop v sodno stavbo za stranke

Številke TRR sodišč

Transakcijski račun sodišča: 01100-6370421683

Številka računa za plačilo sodnih taks za pravne in fizične osebe ter zasebnike:
SI56 01100-8450083350

Številka računa za plačevanje sodne takse iz tujine: SI56 01100-8450083350, SWIFT CO:BSLJSI2X

Številka računa za denarne kazni za kazniva dejanja: SI56 01100-8450015644

Številka računa za povprečnine, stroške kazenskega postopka, premoženjske koristi: SI56 01100-8450014771

Številka računa za predhodne pologe - predujme: SI56 01100-6950421640

Številka računa za depozite - varščine: SI56 01100-6960421661

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>

Matična in davčna številka

Davčna številka: 72430133
Matična številka: 5022541001