mediacija

 

Program za alternativno reševanje sporov pri Okrožnem sodišču v Kopru: 2010092414541847

Navodilo za izvajanje postopka mediacije na Okrožnem sodišču v Kopru ter na Okrajnih sodiščih v Ilirski Bistrici, Kopru, Piranu, Postojni in Sežani: 2010092414535369