Organizacijske enote

Telefonska številka: 07 499 49 02
Faks: 07 499 49 25
Elektronska pošta: urad.ojbre@sodisce.si

Telefonska številka: 07 499 49 40
Elektronska pošta: prekrski.ojbre@sodisce.si

Uradne ure za nepovabljene  stranke:
ponedeljek, sreda in petek od 9.00 do 12. ure
sreda tudi od 14.00 do 16.30 ure
 

Telefonska številka: 07 499 49 24
Elektronska pošta: izvrsba.ojbre@sodisce.si

Uradne ure za nepovabljene  stranke:
ponedeljek, sreda in petek od 9.00 do 12. ure
sreda tudi od 14.00 do 16.30 ure
 

Telefonska številka: 07 499 49 24
Elektronska pošta: izvrsba.ojbre@sodisce.si

Uradne ure za nepovabljene  stranke:
ponedeljek, sreda in petek od 9.00 do 12. ure
sreda tudi od 14.00 do 16.30 ure
 

Telefonska številka: 07 499 49 24
Elektronska pošta: izvrsba.ojbre@sodisce.si

Uradne ure za nepovabljene  stranke:
ponedeljek, sreda in petek od 9.00 do 12. ure
sreda tudi od 14.00 do 16.30 ure
 

telefonska številka: 07 499 49 38
e-pošta: vlozisce.ojbre@sodisce.si
faks: (07) 49 94 915

 


 

Telefonska številka: 07 499 49 26
Poštni predal: Kazenski.Ojbre@sodisce.si

Uradne ure za nepovabljene  stranke:
ponedeljek, sreda in petek od 9.00 do 12. ure
sreda tudi od 14.00 do 16.30 ure 

Telefonska številka: 07 499 49 35

Uradne ure za nepovabljene  stranke:
ponedeljek, sreda in petek od 9.00 do 12. ure
sreda tudi od 14.00 do 16.30 ure
 

Telefonska številka: 07 499 49 10
Elektronska pošta: ezk.ojbre@sodisce.si

Uradne ure za nepovabljene  stranke:
ponedeljek, sreda in petek od 9.00 do 12. ure
ponedeljek  in sreda tudi od 14.00 do 16.00 ure