kazenske

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrajno sodišče v Brežicah 28.03.2023ob 00:00:00 kazenske ni kazenskih obravnav / / na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav /
Okrajno sodišče v Brežicah 29.03.2023ob 08:30:00 kazenske Almir Kurspahić Razpravna dvorana št. 115, razpravna dvorana II. II K 25932/2022 glavna obravnava KZ-1 člen 122, od. 2 v zvezi z od. 1 in druga Brajdič Kristjan
Okrajno sodišče v Brežicah 30.03.2023ob 08:30:00 kazenske Danijela Knez Molan Razpravna dvorana št. 115, razpravna dvorana II. II K 16309/2022 glavna obravnava KZ-1 člen 211, od. 1 Antolovič Andreja
Okrajno sodišče v Brežicah 31.03.2023ob 09:00:00 kazenske Almir Kurspahić Razpravna dvorana št. 115, razpravna dvorana II. II K 25932/2022 glavna obravnava KZ-1 člen 122, od. 2 v zvezi z od. 1 in druga Brajdič Kristjan