razpored aktualnih obravnav

RSS Obravnave
 
Dodatno
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 13.12.2023ob 09:00:00 del. - soc. Goranka Franz Ravbar soba 206 tega sodišča Pd 22/2021 izplačila odškodnine - nesreča pri delu (pct. 45.182,40 EUR s pp) Amir Račić ČIŽMEK d.o.o. Senovo
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 13.12.2023ob 11:00:00 del. - soc. Goranka Franz Ravbar soba 206 tega sodišča Pd 44/2019 izredne odpovedi PZ - izostanek z dela Goran Milić Slobodan Mitrić
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 13.12.2023ob 11:30:00 del. - soc. Goranka Franz Ravbar soba 206 tega sodišča Pd 17/2023 izplačila regresov za LD (pct. 2.527,52 EUR s pp) Goran Milić Slobodan Mitrić
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 14.12.2023ob 09:00:00 del. - soc. Goranka Franz Ravbar soba 206 tega sodišča Pd 28/2023 redne odpovedi PZ iz poslovnega razloga Bernard Žitko DS SMITH SLOVENIJA d.o.o.