Skoči na vsebino
Logotip - Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
Skoči na vsebino
Logotip - Delovno in socialno sodišče v Ljubljani

predstavitev

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
Resljeva c. 14, Ljubljana
1000 Ljubljana
tel.: (01) 300-35-20
faks: (01) 432-82-31
Vodja oddelka: Barbara Neřima Pretnar, okrožna sodnica
spletna stran :http://www.sodisce.si/dsslj/ 

Predsednica sodišča: Ana Jaklič,  višja sodnica
Podpredsednica sodišča:  Mirjam Jaklič Petrovič, višja sodnica

Direktorica sodišča:
Martina Hrovat
e-pošta:

Vodja Urada predsednice:
Klavdija Müller
e-pošta:  

Uradna oseba po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja:
Martina Hrovat, direktorica sodišča
e-pošta:  

Predstavnik za odnose z javnostmi:
Ana Jaklič, predsednica sodišča
e-pošta:
tel: (01) 300-35-23 

 

Socialni oddelek
Komenskega 7, Ljubljana
1000 Ljubljana
tel : (01) 3068-000
fax : (01) 3068-001
Vodja oddelka: mag. Anton Lisac, okrožni sodnik svetnik
e-pošta: oddelek.dssoc@sodisce.si

Zunanji oddelek v Kranju
Nazorjeva 1, Kranj
4000 Kranj
tel.: (04) 2382-510
faks: (04) 2011-288
Vodja oddelka: Jure Turk, okrožni sodnik
e-pošta: oddelek.dskr@sodisce.si

Zunanji oddelek v Brežicah
Cesta prvih borcev 48, Brežice
8250 Brežice
tel : (07) 4961-736
faks: (07) 4961-738
Vodja oddelka: Goranka Franz Ravbar, okrožna sodnica
e-pošta: oddelek.dsbre@sodisce.si

Zunanji oddelek v Novem mestu
Jerebova 2, Novo mesto
8000 Novo mesto
tel : (07) 3377-980
faks: (07) 3377-982
Vodja oddelka: Marija Janko, višja sodnica
e-pošta: oddelek.dsnm@sodisce.si 

Dostop v sodno stavbo za stranke

Obvestilo o prenovi stavbe v Novem mestu
Spremembe in dopolnitve hišnega reda s protokoli
Načini dostopa v sodno stavbo
Priporočila NIJZ
Obvestilo za obiskovalce sodišč